główna zawartość
artykuł nr 1

  1. Sprawy związane z zawieraniem małżeństw.

Wymagane dokumenty:

panna i kawaler - odpisy skrócone aktów urodzenia i dowody osobiste - opłata skarbowa 84 zł,

rozwódka/rozwodnik - dodatkowo odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

wdowa/wdowiec - dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu małżonka i odpis skrócony aktu poprzedniego małżeństwa.