główna zawartość
artykuł nr 6

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty:

-obowiązujący druk zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego podpisany przez osobę wymeldowującą

- dowód osobisty z poświadczeniem zameldowania na pobyt stały,

- książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do lat 50-ciu, oficerowie do 60 lat), potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,

- dla osób niepełnoletnich akt urodzenia

artykuł nr 7

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Wymagane dokumenty :

-obowiązujący druk zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego podpisany przez osobę wymeldowującą się

- dowód osobisty z poświadczeniem zameldowania na pobyt stały i pobyt stały,

- książeczka wojskowa ( w przypadku mężczyzn do lat 50-ciu, oficerowie do 60 lat ), potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,

- dla osób niepełnoletnich akt urodzenia,