główna zawartość
artykuł nr 1

Regionalna Izba Obrachunkowa

Załączniki:
Regionalna izba obrachunkowa 922 KB
artykuł nr 2

Informacja odnośnie dnia wolnego

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

artykuł nr 4

Geodezyjne wytyczenie granic drogi

Załączniki:
Informacja dla mieszkańców 23 KB
artykuł nr 5

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały Rady Gminy w Łubnicach w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, szczegóły w załączeniu .