główna zawartość
artykuł nr 1

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 2

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. wynagrodzeń

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 5

Zarządzenie w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku