Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2019 roku

Załączniki
Wyniki konkursu   204.510 KB

Ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Kogo zapraszamy?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?

· 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.

· Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.

· Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).

· Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu - warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury...

UCHWAŁA NR LII/271/2018 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieruszowskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2018 roku

Załączniki
Wyniki   334.016 KB

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2018 r.

Załączniki
OGŁOSZENIE   53.500 KB
Wzór oferty   69.806 KB
Projekt umowy   165.500 KB
Wzór sprawozdania   51.186 KB
Wzór oświadczenia oferenta   14.276 KB

Informacja dotycząca zmiany nazewnictwa ulic

Załączniki
Informacja   192.768 KB
Wyniki ankiet   274.787 KB
Projekt uchwały   189.527 KB

Dzień Otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

Załączniki
Informacja na temat Dnia Otwarego   420.696 KB

Zmiana nazewnictwa ulic na terenie Gminy Łubnice

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) Zarządzeniem 13/2017 Wójta Gminy Łubnice z dnia 16 maja 2017 r. zalecono przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zmiany nazw ulic na terenie gminy Łubnice. Zgodnie z zarządzeniem w terminie 30 dni od dnia 19 maja 2016 r. zostanie przeprowadzona przez sołtysów wsi ankieta papierowa na ulicach objętych zmianą. Pozostali mieszkańcy gminy mogą wyrazić swoją opinię w ankiecie internetowej zamieszczonej pod adresem : https://goo.gl/forms/wLhF88bgbbK3IQoH3 .

Wójt Gminy Łubnice

Henryk Ciosek

Załączniki
Zarządzenie Nr 13/2017   963.581 KB

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIETRZKOWICACH

Załączniki
Zarządzenie Wójta Gminy Łubnice   1.345 MB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2017 r.

Załączniki
Informacja   198.422 KB

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM - INFORMACJA

Załączniki
Informacja   73.131 KB

OTWARTY KONKURS OFERT - OGŁOSZENIE: upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2017 r.

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH...

Wójt Gminy Łubnice zaprasza mieszkańców Gminy Łubnice do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2014-2020

Informacja dotycząca pracy aptek na terenie powiatu wieruszowskiego

Załączniki
informacja   118.204 KB

Informacja dotyczy zmiany zasad leczenia w nocy, weekendy i w święta - NFZ

Załączniki
Informacja   443.683 KB