główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

artykuł nr 3

Zarządzenie w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łubnice w 2020 roku

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Załączniki:
Ogłoszenie 223 KB
artykuł nr 5

Informacja o wynikach naboru kandydatów z organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej