główna zawartość
artykuł nr 1

Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej