główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Załączniki:
Załącznik 78 KB
artykuł nr 2

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załączniki:
Załącznik 33 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 

Załączniki:
Obwieszczenie 82 KB
artykuł nr 4

Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

obrazek
artykuł nr 5

Informacja dotycząca składania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, uprzejmie informuję, że możliwe jest składanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych zarówno od indywidualnych zainteresowanych, jak i pełnomocników wyborczych komitetów, bądź osób upoważnionych przez pełnomocnika.

Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną (skan) na adres mailowy pełnomocnika wyborczego:          pkw-101805@pkw.gov.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny)

lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Łubnicach, ul. Gen.Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice.

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (zgłaszanie przez osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia oraz zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zawiera odręczny jego/jej podpis) i nie będą zawierać błędów formalnych, zgłoszenie takie zostanie przyjęte.

W przypadku wystąpienia braków w przesłanym zgłoszeniu, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie poinformowana o konieczności uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia jego wady do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w godzinach pracy UG Łubnice).

Przypominam jednocześnie, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łubnice można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łubnicach.
W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data wpływu zgłoszenia, natomiast przy wyborze formy elektronicznej data i godzina otrzymania korespondencji.

Uwaga! W przypadku wysłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest również dokonanie tego drogą pocztową.

Pełnomocnik Wyborczy
Ewa Borkowska

Aktualne wzory formularzy znajdziecie Państwo na stronie:

https://pkw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej