Informatyk, mgr Kamil Barczok - inspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 028 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 43)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s oświaty i kadr. Anna Glapa-Sobała - Podinspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 025 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 23)
 • faks 062 78 47 015

Radca prawny. mgr Jerzy Dela

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 36)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s księgowości budżetowej. mgr Dorota Dudek - inspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 026 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 22)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s księgowości budżetowej jednostki - oświata. mgr Elżbieta Gratka - główny księgowy oświaty

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 026 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 23)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s księgowości budżetowej jednostki. Bożena Hyłka - Podinspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 025 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 29)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych. Dominika Dudek - Podinspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 026 lub 062 78 47 028 (sekretariat, wew. 27)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s księgowości podatkowej i egzekucji podatków, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i działalności gospodarczej. Helena Mamzer - inspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 088 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 31)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s podatków i opłat oraz zaświadczeń, środków transportowych. Krystyna Faryś - inspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 31)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s Unii Europejskiej i zamówień publicznych

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 27)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s rozwoju gospodarczego

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 28)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy. Aneta Głowacka-Olek - podinspektor

Kontakt:

 • tel.062 78 47 027 (sekretariat, wew. 24)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s ogólnogospodarczych, sekretariatu, wojskowych, straży pożarnych, porządku publicznego, stowarzyszeń, zbiórek i zgromadzeń, zabaw, organizacji społecznej, OC, obronnych i obronności. inż, Adela Jaśko - inspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 33)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s rolnictwa, ochrony gruntów, planowania społeczno gospodarczego, statystyki rolniczej, mienia komunalnego , BHP. Jadwiga Dudek - inspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 024 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 29)
 • faks 062 78 47 015

Stanowisko d/s ochrony środowiska, leśnictwa, łowiectwa, wodociągów, oczyszczalni ścieków, odpadów komunalnych, kultury fizycznej, sztuki i archiwum. mgr inż. Violetta Trzeciak - inspektor

Kontakt:

 • tel. 062 78 47 028 lub 062 78 47 027 (sekretariat, wew. 27)
 • faks 062 78 47 015