Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2019 r.

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów za 2012 r.

Załączniki
załącznik   72.316 KB

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2013 r.

Załączniki
załącznik   45.665 KB

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów za 2011 r.

Załączniki
załącznik   100.373 KB

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2012 r.

Załączniki
załącznik   46.854 KB

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2011 r.

Załączniki
Załącznik   48.393 KB

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2010 r.

Załączniki
Załącznik   36.646 KB

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów za 2009 r.

Załączniki
Załącznik   112.878 KB

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki,Budżetu i Finansów za 2007 r.

Załączniki
Załącznik   102.441 KB

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów za 2008 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2009 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW NA 2009 ROK

1. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 r.

2. Opiniowanie projektów uchwał przedkładanych Radzie Gminy przez Wójta Gminy i inne jednostki organizacyjne.

3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 r

4. Analiza z wykonania uchwał w zakresie ochrony środowiska /posiedzenie wyjazdowe/

- gospodarka wodno - ściekowa

- gospodarka odpadami.

5. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do budżetu gminy - posiedzenie wyjazdowe

6. Wypracowanie opinii z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

7. Rozpatrywanie spraw bieżących przedkładanych przez stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy.

8. Opiniowanie propozycji zmian w budżecie gminy w czasie roku budżetowego.

9. Opiniowanie wniosków i zadań inwestycyjnych zgłoszonych do uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 2010 r.

10. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 r.

11. Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2010 r.

12. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 r.