Skład Rady Gminy

WYKAZ RADNYCH RADY GMINY W ŁUBNICACH

kadencja 2018- 2023

1. Marian Baniak - Przewodniczący Rady Gminy
2. Tomasz Białek
3. Maria Gwizdek
4. Andrzej Kędzia
5. Urszula Kmiecik
6. Aniela Kuna
7. Grzegorz Machynia
8. Maciej Merta
9. Jan Musiałek
10. Adam Olek
11. Tomasz Pawlik - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
12. Krzysztof Podgórski
13. Piotr Woźny
14. Benedykt Zaremba
15. Wojciech Zimoch