Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Załączniki
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.   204.454 KB

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

Załączniki
załącznik   109.062 KB

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.

Załączniki
załącznik   71.404 KB

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 r.

Załączniki
załącznik   110.558 KB

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Załączniki
załącznik   65.810 KB

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

Załączniki
Załącznik   56.264 KB

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Załączniki
Załącznik   45.967 KB

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 r.

Załączniki
Załącznik   75.437 KB

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r.

Załączniki
Załącznik   76.710 KB

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2008 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 ROK

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 r.

2. Opracowanie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 r.

3. Przygotowanie wniosku Komisji w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy łubnice za 2008 r.

4. Informacja o planie urlopów Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy na 2009 r. oraz realizacja tych urlopów za 2008 r.

5. Kontrola przyznawanych zasiłków z GOPS oraz kontrola i ocena organizacji dożywiania dzieci w placówkach szkolnych, podjęcie wniosków w tej sprawie.

6. Przyjecie informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach na terenie gminy oraz ich finansowania.

7.Informacja o przyznanych przez Wójta Gminy nagród dla pracowników Urzędu Gminy za 2008 r. oraz informacja o wynagrodzeniach pracowników Urzędu Gminy i nauczycieli.

8. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

9. Kontrola ściągalności podatków i opłat za I półrocze 2009 r. Kontrola zastosowanych przez Wójta Gminy ulg i umorzeń za I pólrocze 2009 r.

10. Analiza stopnia realizacji interpelacji i wniosków radnych przez Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy, prowadzenie ewidencji zgłaszanych wniosków i interpelacji, terminy załatwienia, formy informowania o stoponiu ich realizacji.

11. Kontrola budżetu oświaty za trzy kwartały 2009 r.

12. Wizytacja prowadzonych zadań inwstycyjnych na terenie gminy.

13. Wykonanie planu urlopów za 2009 r. przez Wójta Gminy i pracowników Urzedu Gminy

14. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 r.

15. Rozpatrywanie spraw bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy.