główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Łubnice - Rok 2008

 

Lp. Sprawa
(krótka Treść)
znak pisma z dnia
1 układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2008 1/2008 2008-01-17
2 powołanie stałej komisji prztargowej i nadania regulaminu Komisji Przetargowej 2/2008 2008-01-18
3 ogłoszenie przetargu nieograniczonego ofertowego na wycięcie i kupno drzew stanowiących własnośc gminy rosnących na terenie boiska szkolnego ZS. W Łubnicach oraz ustalenie terminu prztargu i regulaminu przetargu 3/2008 2008-02-22
4 ogłoszenie wykazu nieruchomości zabudowanej - parter budynku Pawilonu Handlowego wraz z częścią gruntu niebędnego do jego funkcjonowania położonego w obrębie wsi Łubnice przy ul. Gen.Wł.sikorskiego 50 przeznaczonego do dzierżawy na okres 10 lat. 4/2008 2008-03-05
5 zaproszenie do składania ofert na wycięcie i kupno drzew stanowiących własnośc gminy w obrębie boiska szkolnego ZS. W Łubnicach oraz obrębie Hydroforni w Łubnicach 5/2008 2008-03-14
6 zmiana budżetu gminy na rok 2008. 6/2008 2008-03-25
7 ustalenie terminu przetargu, wadium, wysokości I postępowania i przyjęcia regulaminu prztargu ustnego nieograniczpnego na dzierżawę lokalu użytkowego-parter budynku Pawilonu Handlowego wraz z częścią gruntu 7/2008 2008-03-28
8 układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2008 8/2008 2008-03-31
9 zmiana układu wykonawczego budżetu Gminu na rok 2008. 9/2008 2008-04-18
10 powołanie Komisji do odbioru inwestycji pn. "Bodwa stacji uzdatniania wodu w Łubnicach" wyznaczonego na dzień 30.04.2008r. 10/2008 2008-04-23
11 przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg. Stanu na dzień 31.12.2007r. 11/2008 2008-04-23
12 udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Łubnice 12/2008 2008-04-23
13 zmiana budżetu gminy na rok 2008. 13/2008 2008-05-26
14 zmiana budżetu gminy na rok 2008. 14/2008 2008-06-16
15 zmiana układu wykonawczego budżetu Gminu na rok 2008. 15/2008 2008-06-30
16 powołanie Gminnej Komisji ds.. Szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 16/2008 2008-07-08
17 postepowanie na wypadek pogorszenie jakości wody 17/2008 2008-08-01
18 upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach. 18/2008 2008-08-01
19 upoważnienie Pani Aleksandry Boguś podinspektora GOPS w Łubnicahc do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 19/2008 2008-08-01
20 upoważnienie Pani Wiesławy Cichosz do dokonania inkasa podatku rolnego z Sołectwa Andrzejów 20/2008 2008-09-09
21 opracowanie materiałów planistycznych na rok 2009. 21/2008 2008-09-15
22 powołanie Gminnego centrum zarządzania kryzysowego 22/2008 2008-09-15
23 zmiana budżetu gminy Łubnice na rok 2008. 23/2008 2008-09-25
24 zmiana budżetu gminy Łubnice na rok 2008. 24/2008 2008-09-30
25 wprowadzenie do uzytku "Plan reagowania kryzysowego Gminy Łubnice". 25/2008 2008-09-30
26 określenie stawki czynszu najmu na lokale mieszkalne. 26/2008 2008-10-27
27 ustalenie stawek czunszu najmu i dzierżawy od lokali uzytkowych stanowiących własność komunalną gminy Łubnice 27/2008 2008-10-27
28 zmiana układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 28/2008 2008-11-25
29 zmiana budżetu gminy Łubnice na rok 2008. 29/2008 2008-11-29
30 powołanie komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy, GOPS oraz Gminnej Bibliotece Publicznej 30/2008 2008-12-03
31 zmiana budżetu gminy Łubnice na rok 2008. 31/2008 2008-12-29