główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Łubnice - Rok 2017

 

 

Lp. Sprawa
(krótka Treść)
Nr. zarządzenia UWAGI
znak pisma z dnia
1 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze 1/2007 Obsługa Rady
Załącznik nr.1
1/2007 2007-01-18
2 Stypendia materialne-powołanie Komisji Stypendialnej 2/2007 Stypendia materialne
2/2007 2007-02-22
3 w sprawie przetargu na wycięcie drzew wzdłuż drogi gminnej 3/2007 regulamin przetargu
3/2007 2007-03-12
4 zmiana budżetu gminy Łubnice 4/2007 załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy
4/2007 2007-03-30
5 powołanie komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora ZS Łubnice 5/2007 Konkurs na dyrektora ZS Łubnice
5/2007 2007-05-02
6 powołanie komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora ZS Łubnice 6/2007 Konkurs na dyrektora ZS Dzietrzkowice
6/2007 2007-05-02
7 zmiana budżetu gminy Łubnice na 2007r. 7/2007 miniony budżet 2007
7/2007 2007-05-28
8 w sprawie sprzedaży agregatu prądotwórczego kW20 8/2007 regulamin przetargu
8/2007 2007-06-04
9 powołanie komisji przetargowej 9/2007 załącznik nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy
9/2007 2007-06-04
10 powołanie M.Lisa na dyrektora ZS. W Dzietrzkowicach 10/2007 Akt powołania dyr. ZS. Dzietrzkowice
10/2007 2007-06-15
11 powołanie I.Szymanek na dyrektora ZS. W Łubnicach 11/2007 Akt powołania dyr. ZS. Łubnice
11/2007 2007-06-15
12 Zmiany w budżecie 12/2007 P.Skarbnik
12/2007 2007-06-30
13 regulamin premiowania pracowników oczyszczalni 13/2007 pracownicy oczyszczalni
13/2007 2007-07-02
14 wybór na wolne stanowisko urzędnicze 14/2007 stanowisko dla rozwoju gospodarstwa
14/2007 2007-07-27
15 zmiana budżetu gminy 2007r. 15/2007 P.Skarbnik
15/2007 2007-08-22
16 powołanie gminnego zespołu Zarządzania kryzysowego 16/2007 Jaśko
16/2007 2007-08-22
17 ogłoszenie wykazu nieruchomości działek stanowiących własność g.Łubnice 17/2007 J.Dudek
17/2007 2007-08-29
18 ogłoszenie wykazu nieruchomości-lokalu użytkowego stanowiącego własność g. Łubnice 18/2007 J.Dudek
18/2007 2007-08-29
19 powołanie komisji przetargowej 19/2007 J.Dudek
19/2007 2007-08-29
20 zmiana budżetu gminy 20/2007 załącznik nr. 1
20/2007 2007-09-10
21 ustalenie terminu,wadium,wysokosci I postąpienia i przyjęcia regulaminu przetargu na dzierżawę działek położonych w miejscowości Wójcin 21/2007 J.Dudek
21/2007 2007-09-23
22 ustalenie terminu,wadium,wysokosci I postąpienia i przyjęcia regulaminu przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku WDK w Dzietrzkowicach 22/2007 J.Dudek
22/2007 2007-09-24
23 powołanie obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do senatu RP 23/2007 Zych Anna
23/2007 2007-09-25
24 określenie terminu oceny kwalifikacyjnej pracowników, wprowadzenie systemu ocen kwalifikacyjnych, wykazu pracowników podlegających ocenie oraz wzoru arkusza oceny. 24/2007 Klatka,Ciosek
24/2007 2007-09-26
25 zmiana budżetu gminy 25/2007 -
25/2007 2007-09-29
26 zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr.1 w Dzietrzkowicach 26/2007 Klatka,Ciosek
26/2007 2007-10-11
27 przekazanie samochodu pożarniczego jednostce OSP Kolonia Dzietrzkowice 27/2007 A.Jaśko
27/2007 2007-11-12
28 powołanie Komisji do likwidacji "środków trwałych" i pozostałych środków trwałych w używaniu 28/2007 -
28/2007 2007-11-12
29 określenie stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne 29/2007 -
29/2007 2007-11-26
30 Ustalenie czynszu najmu i dzierżawy od lokali użytkowych stanowiących własność komunalną gminy Łubnice 30/2007 -
30/2007 2007-11-26
31 wprowadzenie "instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu" 31/2007 -
31/2007 2007-12-01
32 przeprowadzenie inwentaryzacji 32/2007 -
32/2007 2007-12-18
33 przeprowadzenie inwentaryzacji 33/2007 -
33/2007 2007-12-18
34 budżet gminy na rok 2007 34/2007 -
34/2007 2007-12-29