główna zawartość
artykuł nr 1

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 22.07.2020 r.

Załączniki:
Porządek obrad 171 KB
artykuł nr 2

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 21.07.2020 r.

Załączniki:
Porządek obrad 125 KB
artykuł nr 3

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej - 22.06.2020r.

Załączniki:
Porządek obrad 175 KB
artykuł nr 4

Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy - 19.06.2020 r.

Załączniki:
Porządek posiedzenia 187 KB
artykuł nr 5

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18.06.2020 r.

Załączniki:
Porządek posiedzenia 144 KB