główna zawartość
artykuł nr 1

Odpowiedź na interpelacje złożoną na XVIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego w dniu 27 lutego 2020 roku

artykuł nr 2

Interpelacja złożona na XVIII Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego w dniu 27 lutego 2020 roku

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2020r.

artykuł nr 4

Interpelacje/zapytania złożone na XIV Sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2020r.

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019