główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie 1/2020

w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w UG

artykuł nr 2

Zarządzenie 3/2020

w prawie wprowadzania instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

artykuł nr 3

Zarządzenie 4/2020

w sprawie wyznaczania osób odpowiedzialnych za prowadzenie BIP oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w BIP

artykuł nr 4

Zarządzenie 5/2020

w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej przed wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskie zarządzonymi na dzień 10 maja 2020r.

artykuł nr 5

Zarządzenie 7/2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ....w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018