główna zawartość
artykuł nr 1

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2015 WÓJTA GMINY...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu, regulaminu przetargu, wadium oraz I postąpienia na sprzedaż nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wójcin – działka Nr 2505

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (.Dz. U. z 2014 r poz.518 ze zmianami) oraz § 1 uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIII/59/1991 r. z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie zbycia nieruchomości-działek budowlanych stanowiących własność mienia komunalnego Gminy położonych w obrębie wsi Wójc...

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zbiorczym wystawieniu danych.

Załączniki:
Oryginał Pisma 43 KB
artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 25/2010 WÓJTA GMINY ...

w sprawie ustalenia terminu ,wadium, wysokości I postąpienia i przyjęcia regulaminu przetargu na dzierżawę działek położonych w miejscowości Wójcin Nr 2512, i Ludwinów Nr 1782 (część)

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z...

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 WÓJTA GMINY ŁUBNICE z dnia 03 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości działek stanowiących własność Gminy Łubnice przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3.