w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego ( z dnia 30 sierpnia )

Załączniki
uchwała   161.620 KB
załącznik nr. 1   598.150 KB
załącznik nr. 2   1.102 MB

w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Łubnice i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2006r. ( z dnia 30 sierpnia )

w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych ( z dnia 30 sierpnia )

Załączniki
uchwała   255.065 KB
załącznik nr. 1   247.053 KB
załącznik nr. 1a   314.277 KB

w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. ( z dnia 30 sierpnia )

Załączniki
uchwała   81.695 KB
załącznik nr. 1   158.570 KB

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006 ( z dnia 30 sierpnia )

Załączniki
uchwała   169.775 KB
załącznik nr. 1   258.983 KB
załącznik nr. 2   440.816 KB
załącznik nr. 3   212.318 KB
załącznik nr. 4   106.207 KB

w sprawie zezwolenia na dzierżawę pomieszczenia położonego w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Łubnicach na okres dłuższy niż 3 lata ( z dnia 30 sierpnia )

Załączniki
uchwała   71.023 KB

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania tytułu " Zasłużony dla Gminy Łubnice " ( z dnia 29 września )

Załączniki
uchwała   67.469 KB
załącznik nr. 1   199.123 KB

w sprawie nadania tytułu " Zasłużony dla Gminy Łubnice" ( z dnia 29 września )

Załączniki
uchwała   118.376 KB

w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubnice ( z dnia 29 września )

Załączniki
uchwała   106.709 KB