główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania" ( z dnia 28 marca )

Załączniki:
załącznik nr. 1 ( Regulamin ) MB
uchwała 177 KB
artykuł nr 2

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2007 r. ( z dnia 28 marca )

Załączniki:
załączniki ( nr.1,2,3,4 ) 451 KB
uchwała 95 KB
artykuł nr 3

w sprawie: wykupu działki Nr 71 położonej w obrębie wsi Wójcin do zasobów gruntowych gminy Łubnice. ( z dnia 28 marca )

Załączniki:
uchwała 92 KB
artykuł nr 4

w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy. ( z dnia 28 marca )

Załączniki:
załącznik 548 KB
uchwała 90 KB
artykuł nr 5

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów ( z dnia 28 marca )

Załączniki:
uchwała 459 KB
Dostępne kategorie:
I kwartał
II kwartał