główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Łubnice z wykonania budżetu gminy za rok 2007 (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki:
sprawozdanie 715 KB
uchwała nr XVI/81/08 105 KB
artykuł nr 2

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice za 2007r. (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki:
uchwała nr XVI/82/08 101 KB
artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2007 (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki:
sprawozdanie 355 KB
uchwała nr XVI/83/2008 110 KB
artykuł nr 4

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Łubnice za rok 2007 (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki:
sprawozdanie 520 KB
uchwała nr XVI/84/2008 93 KB
artykuł nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2007r. (z dnia 18 kwietnia)

Załączniki:
załączniki 567 KB
uchwała nr XVI/85/08 128 KB