w sprawie zatwierdzenia projektu "Szansa na prace dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Poddziałanie 7.1.1 realizowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013/ z 29 sierpnia 2008 r./

Załączniki
uchwała XIX 101 08   62.584 KB

w sprawie zezwolenia na przyjęcie do budżetu gminy darowizny /z 29 sierpnia 2008 r/

Załączniki
uchwała XIX 100 08   43.246 KB

w sprawie powierzenia Powiatowi Wieruszowskiemu realizacji zadań związanych z letnim utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Łubnice /z 29 sierpnia 2008 r./

Załączniki
uchwała XIX 99 08   48.403 KB

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 /z 28 lipca 2008 r/

Załączniki
uchwała XVIII 98 08   150.804 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /z 28 lipca 2008 r./

Załączniki
uchwała XVIII 97 08   55.895 KB

w sprawie przystąpienia Gminy Łubnice do Stowarzyszenia "Miedzy Prosną a Wartą" Lokalna Grupa Działania /z 28 lipca 2008 r./

Załączniki
uchwała XVIII 96 08   38.627 KB

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Łubnice /z 28 lipca 2008 r./

Załączniki
uchwała XVIII 95 08   308.904 KB

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" /z 28 lipca 2008 r./

Załączniki
uchwała XVIII 94 08   99.924 KB