w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wójcin...

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wójcin na lata 2009-2015 /30 marca 2009 r./

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Profilaktyki i...

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Uzależnień na rok 2009 /30 marca 2009 r./

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /30 marca...

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /30 marca 2009 r./

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2009...

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2009 /30 marca 2009 r./

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Łubnice /4 marca 2009 r./

Załączniki
uchwała XXIV 132 09   49.402 KB

w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/74/99 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 20 października 1999 r. w sprawie preferencji podatkowych dla osób podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Gminy Łubnice /4 marca 2009 r./

Załączniki
uchwała XXIV 131 09   44.837 KB

w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 - 2013 na realizację programów operacyjnych /4 marca 2009 r/

Załączniki
uchwała XXIV 130 09   109.643 KB