główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości...

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wójcin na lata 2009-2015 /30 marca 2009 r./

artykuł nr 2

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu...

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Planu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Uzależnień na rok 2009 /30 marca 2009 r./

artykuł nr 3

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego...

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /30 marca 2009 r./

artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na...

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2009 /30 marca 2009 r./

artykuł nr 5

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Łubnice /4 marca 2009 r./

Załączniki:
uchwała XXIV 132 09 49 KB