w sprawie pozbawienia nieruchomości dotychczasowej...

w sprawie pozbawienia nieruchomości dotychczasowej kategorii drogi gminnej; / 18 sierpnia 2009r. /

W sprawie pozbawienia nieruchomości dotychczasowej...

W sprawie pozbawienia nieruchomości dotychczasowej kategorii drogi gminnej /18 sierpnia 2009 r./

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /18...

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /18 sierpnia 2009 r./

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 /18 sierpnia...

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 /18 sierpnia 2009 r./

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi...

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieruszowskiemu na realizację zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej NR 4726 w Ludwinowie po kanalizacji sanitarnej /18 sierpnia 2009 r./

W sprawie przyjęcia na 2009 r. Programu Współpracy Gminy...

W sprawie przyjęcia na 2009 r. Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego./18 sierpnia 2009 r./