w sprawie warunków i trybów wspierania rozwoju sportu...

w sprawie warunków i trybów wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego; / 25 marca 2010r. /

W sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie...

W sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki; / 25 marca 2010r. /

W sprawie zatwierdzenia planu odbudowy miejscowości...

W sprawie zatwierdzenia planu odbudowy miejscowości Łubnice na lata 2010-2018; / 25 marca 2010r. /

W sprawie zatwierdzenia Planu odbudowy miejscowości Kolonia...

W sprawie zatwierdzenia Planu odbudowy miejscowości Kolonia Dzietrzkowice na lata 2010-2018; / 25 marca 2010r. /

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i...

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Uzależnień na rok 2010; / 27 stycznia 2010r. /

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / 27...

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; / 27 stycznia 2010r. /

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na rok 2010; /...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na rok 2010; / 27 stycznia 2010 /

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania...

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów; / 21 stycznia 2010 /

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 2451...

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 2451 położonej w obrębie wsi Wójcin zapisanej w KW Nr SR1W/00085585/0 w drodze bezprzetargowej; / 21 stycznia 2010r. /

w sprawie przyjęcia na 2010 r. Programu Współpracy Gminy...

w sprawie przyjęcia na 2010 r. Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego; / 21 stycznia 2010r. /

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości; / 21...

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości; / 21 stycznia 2009r. /