główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie warunków i trybów wspierania rozwoju...

w sprawie warunków i trybów wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego; / 25 marca 2010r. /

artykuł nr 2

W sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w...

W sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki; / 25 marca 2010r. /

artykuł nr 3

W sprawie zatwierdzenia planu odbudowy...

W sprawie zatwierdzenia planu odbudowy miejscowości Łubnice na lata 2010-2018; / 25 marca 2010r. /

artykuł nr 4

W sprawie zatwierdzenia Planu odbudowy...

W sprawie zatwierdzenia Planu odbudowy miejscowości Kolonia Dzietrzkowice na lata 2010-2018; / 25 marca 2010r. /

artykuł nr 5

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu...

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Uzależnień na rok 2010; / 27 stycznia 2010r. /