główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice"

Załączniki:
XXXVIII 191 2010 56 KB
artykuł nr 2

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury Wsi Wójcin - Andrzejów"

Załączniki:
XXXVIII 190 2010 56 KB
artykuł nr 3

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2010

Załączniki:
XXXVIII 189 2010 MB
artykuł nr 4

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

Załączniki:
XXXVIII 188 2010 488 KB
artykuł nr 5

w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2010 - 2016

Załączniki:
XXXVII 187 2010 MB