główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie ustalenia limitów i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych dla Wójta Gminy Łubnice (29 grudnia 2010 r.)

Załączniki:
III 9 2010 72 KB
artykuł nr 2

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice (29 grudnia 2010 r.)

Załączniki:
III 9 2010 59 KB
artykuł nr 3

w sprawie diety dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Łubnice przysługujące sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy (29 grudnia 2010 r.)

artykuł nr 4

w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy radnych Rady Gminy (29 grudnia 2010 r.)

Załączniki:
III 6 2010 59 KB
artykuł nr 5

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej (1 grudnia 2010 r.)

Załączniki:
I 5 2010 42 KB