główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki (28 lutego 2011 r.)

Załączniki:
IV 18 11 49 KB
artykuł nr 2

w sprawie uchylenia uchwały Nr III/9/2010 Rad Gminy w Łubnicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia limitów kilometrów i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych dla Wójta Gminy Łubnice (28 stycznia 2011 r.)

Załączniki:
IV 17 11 50 KB
artykuł nr 3

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2011 r. (28 stycznia 2011 r.)

Załączniki:
IV 16 11 222 KB
artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uzależnień na rok 2011 (28 stycznia 2011 r.)

Załączniki:
IV 15 11 427 KB
artykuł nr 5

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Kolonia Dzietrzkowice" (28 stycznia 2011 r.)

Załączniki:
IV 14 11 60 KB