w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Łubnice jest organem prowadzącym oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki
uchwała X 41 2011   122.654 KB

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych na terenie gminy Łubnice (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki
uchwała X 40 2011   192.924 KB

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Łubnice" (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki
uchwała X 39 2011   169.407 KB
załącznik do uchwały   4.734 MB

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubnice (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki
uchwała X 38 2011   56.541 KB

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubnice (24 lipca 2011 r.)

Załączniki
uchwała IX 37 2011   55.004 KB