główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których Gmina Łubnice jest organem prowadzącym oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki:
uchwała X 41 2011 123 KB
artykuł nr 2

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkoli samorządowych na terenie gminy Łubnice (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki:
uchwała X 40 2011 193 KB
artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Łubnice" (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki:
załącznik do uchwały MB
uchwała X 39 2011 169 KB
artykuł nr 4

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubnice (31 sierpnia 2011 r.)

Załączniki:
uchwała X 38 2011 57 KB
artykuł nr 5

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łubnice (24 lipca 2011 r.)

Załączniki:
uchwała IX 37 2011 55 KB