główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 332/2 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice

Załączniki:
uchwała XIV 65 2011 48 KB
artykuł nr 2

w sprawie planu pracy stałaych komisji Rady Gminy w Łubnicach na 2012 r.

Załączniki:
uchwała XIV 64 2011 246 KB
artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uzależnień na rok 2012

Załączniki:
uchwała XIV 63 2011 419 KB
artykuł nr 4

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2011 r.

Załączniki:
uchwała XIV 62 2011 MB
artykuł nr 5

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki:
uchwała XIV 61 2011 59 KB