główna zawartość
artykuł nr 11

w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (25 listopada 2011 r.)

artykuł nr 12

w sprawie określenia wzorów formularzy do składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (25 listopada 2011 r.)

artykuł nr 13

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (25 listopada 2011 r.)

Załączniki:
załącznik do uchwały 198 KB
uchwała XIII 53 2011 116 KB
artykuł nr 14

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (25 listopada 2011 r.)

Załączniki:
uchwała XIII 52 2011 108 KB
artykuł nr 15

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice (25 listopada 2011 r.)

Załączniki:
XIII 51 2011 65 KB