główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2012 (22 sierpnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XIX 96 2012 716 KB
artykuł nr 2

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (22 sirpnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XIX 95 2012 64 KB
artykuł nr 3

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (22 sierpnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XIX 94 2012 69 KB
artykuł nr 4

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020 (22 sierpnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XIX 93 2012 MB
artykuł nr 5

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XVII/83/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020 (12 lipca 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XVIII 92 2012 54 KB