w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2012 (22 sierpnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XIX 96 2012   716.160 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (22 sirpnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XIX 95 2012   64.229 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (22 sierpnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XIX 94 2012   68.719 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020 (22 sierpnia 2012 r.)

Załączniki
uchwała XIX 93 2012   1.314 MB

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XVII/83/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2012 - 2020 (12 lipca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVIII 92 2012   54.420 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2012 (12 lipca 2012 r.)

Załączniki
uchwała XVIII 91 2012   302.913 KB