główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Łubnicach na 2013 r. (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XXIII 122 2012 252 KB
artykuł nr 2

w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice" (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XXIII 121 2012 188 KB
artykuł nr 3

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XXIII 120 2012 124 KB
artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XXIII 119 2012 274 KB
artykuł nr 5

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2013 (27 grudnia 2012 r.)

Załączniki:
uchwała XXIII 118 2012 390 KB