w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach" (17 czerwca 2014)

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXXVII/183/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach" współfinansowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Załączniki
uchwała XL 207 2014   37.649 KB

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 206 2014   56.941 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 205 2014   50.567 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2014 (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 204 2014   970.558 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014 - 2025 (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 203 2014   1.190 MB
załącznik   1,001.418 KB

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013 (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 202 2014   46.252 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2013 (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 201 2014   67.284 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łubnice za rok 2013 (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 200 2014   237.711 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za 2013 r. (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 199 2014   924.866 KB

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Łubnicach za 2013 r. (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki
uchwała XL 198 2014   529.382 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (20 maja 2014 r.)

Załączniki
uchwała XXXIX 197 2014   47.472 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2014 (20 maja 2014 r.)

Załączniki
uchwała XXXIX 196 2014   1.121 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014 - 2025 (20 maja 2014 r.)

Załączniki
uchwała XXXIX 195 2014   988.724 KB
załącznik   911.150 KB

w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Wieruszowskiemu (20 maja 2014 r.)

Załączniki
uchwała XXXIX 194 2014   47.431 KB