główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach" (17 czerwca 2014)

artykuł nr 2

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXXVII/183/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach" współfinansowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Załączniki:
uchwała XL 207 2014 38 KB
artykuł nr 3

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki:
uchwała XL 206 2014 57 KB
artykuł nr 4

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki:
uchwała XL 205 2014 51 KB
artykuł nr 5

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2014 (17 czerwca 2014 r.)

Załączniki:
uchwała XL 204 2014 971 KB