główna zawartość
artykuł nr 6

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014 - 2025 (30 grudnia 2014 r.)

Załączniki:
załącznik MB
uchwała II 6 2014 MB
artykuł nr 7

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej (1 grudnia 2014 r.)

Załączniki:
uchwała I 5 2014 43 KB
artykuł nr 8

w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów (1 grudnia 2014 r.)

Załączniki:
uchwała I 4 2014 34 KB
artykuł nr 9

w sprawie powołania składu osobowego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1 grudnia 2014 r.)

Załączniki:
uchwała I 3 2014 33 KB
artykuł nr 10

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Łubnicach (1 grudnia 2014 r.)

Załączniki:
uchwała I 2 2014 33 KB