w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (31 marca 2015 r.)

Załączniki
uchwała V 24 2015   507.901 KB

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2015 r. (23 marca 2015 r.)

Załączniki
uchwała IV 23 2015   168.296 KB

w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych (23 marca 2015 r.)

Załączniki
uchwała IV 22 2015   47.825 KB

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działke Nr 1430 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice (23 marca 2015 r.)

Załączniki
uchwała IV 21 2015   38.403 KB

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (23 marca 2015 r.)

Załączniki
uchwała IV 20 2015   100.449 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (23 marca 2015 r.)

Załączniki
uchwała IV 19 2015   1.221 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2025 (23 marca 2015 r.)

Załączniki
uchwała IV 18 2015   1.128 MB
załącznik   1.090 MB

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2015 r. (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki
uchwała III 17 2015   198.167 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki
uchwała III 16 2015   257.547 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2015 (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki
uchwała III 15 2015   371.271 KB
uchwała III 15 2015   371.271 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki
uchwała III 14 2015   45.126 KB

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki
uchwała III 13 2015   2.259 MB

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2025 (27 stycznia 2015 r.)

Załączniki
uchwała III 12 2015   1.114 MB
załącznik   1.096 MB