główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (31 marca 2015 r.)

Załączniki:
uchwała V 24 2015 508 KB
artykuł nr 2

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2015 r. (23 marca 2015 r.)

Załączniki:
uchwała IV 23 2015 168 KB
artykuł nr 3

w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych (23 marca 2015 r.)

Załączniki:
uchwała IV 22 2015 48 KB
artykuł nr 4

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działke Nr 1430 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice (23 marca 2015 r.)

Załączniki:
uchwała IV 21 2015 38 KB
artykuł nr 5

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (23 marca 2015 r.)

Załączniki:
uchwała IV 20 2015 100 KB