w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2015 - 2020" (25 września 2015 r.)

Załączniki
uchwała VIII 39 2015   191.681 KB

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (25 września 2015 r.)

Załączniki
uchwała VIII 38 2015   108.773 KB

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (25 września 2015 r.)

Załączniki
uchwała VIII 37 2015   35.443 KB

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (25 września 2015 r.)

Załączniki
uchwała VIII 36 2015   36.046 KB

w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (25 września 2015 r.)

Załączniki
uchwała VIII 35 2015   33.978 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (25 września 2015 r.)

Załączniki
uchwała VIII 34 2015   907.097 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2025 (25 września 2015 r.)

Załączniki
uchwała VIII 33 2015   34.015 KB
załącznik   125.271 KB
załącznik   880.096 KB
załącznik   1.042 MB

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy (17 lipca 2015 r.)

Załączniki
uchwała VII 32 2015   36.823 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2015 (17 lipca 2015 r.)

Załączniki
uchwała VII 31 2015   1,011.610 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2015 - 2025 (17 lipca 2015 r.)

Załączniki
uchwała VII 30 2015   36.160 KB
załącznik   898.142 KB
załącznik   158.128 KB
objaśnienie   1.183 MB