główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubnice na lata 2015 - 2020" (25 września 2015 r.)

Załączniki:
uchwała VIII 39 2015 192 KB
artykuł nr 2

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (25 września 2015 r.)

Załączniki:
uchwała VIII 38 2015 109 KB
artykuł nr 3

w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (25 września 2015 r.)

Załączniki:
uchwała VIII 37 2015 35 KB
artykuł nr 4

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (25 września 2015 r.)

Załączniki:
uchwała VIII 36 2015 36 KB
artykuł nr 5

w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/2015 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (25 września 2015 r.)

Załączniki:
uchwała VIII 35 2015 34 KB