główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki:
uchwała XI 62 2015 242 KB
artykuł nr 2

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki:
uchwała XI 61 2015 224 KB
artykuł nr 3

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki:
uchwała XI 60 2015 41 KB
artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubnice na rok 2016 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki:
uchwała XI 59 2015 MB
artykuł nr 5

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2016 - 2028 (22 grudnia 2015 r.)

Załączniki:
załącznik 932 KB
uchwała XI 58 2015 MB