główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki:
Załącznik MB
Załącznik MB
Załącznik 412 KB
Załącznik MB
Załącznik 212 KB
Załącznik 756 KB
Załącznik MB
Załącznik 323 KB
załącznik 41 KB
Uzupełnienie 214 KB
Zawiadomienie 317 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 19.08.2016 r. dotyczące wydania decyzji Nr 8/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Dzietrzkowice ul. K. Świerczewskiego na części działek nr ewid. 1, 127/3, 215/2, 132/2, 281, 21/4, 260, 19/4, 243, 238, 236/3, 16, 3, 2, 249/1 (obręb Dzierzkowice) położonych w gminie Łubnice

Załączniki:
Załącznik 154 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Dzietrzkowice, ul.K. Świerczewskiego na części działek nr ewid. 1, 127/3, 215/2, 132/2, 281, 21/4, 260, 19/4, 243, 238, 236/3, 16, 3, 2, 249/1 (Obręb Dzietrzkowice) położonych w gminie Łubnice

Załączniki:
Obwieszczenie 173 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczące wydania decyzji nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na części działek nr ewid. 1321, 1272/1, 1271/1 (obręb Wójcin) położonych w gminie Łubnice

Załączniki:
Zawiadomienie 131 KB