w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego krajobrazu Dolina Prosny (28 września 2016 r.)

Załączniki
uchwała XVII 97 2016   91.794 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2016 (28 września 2016 r.)

Załączniki
uchwała XVII 96 2016   852.749 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2016 - 2028 (28 września 2016 r.)

Załączniki
uchwała XVII 95 2016   1.154 MB
załącznik do uchwały   905.600 KB

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubnice na okres 15 lat (5 września 2016 r.)

Załączniki
uchwała XVI 94 2016   68.876 KB

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (9 sierpnia 2016 r.)

Załączniki
uchwała XV 93 2016   445.131 KB

w sprawie określenia terminu, częstotliwościowi i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice (9 sierpnia 2016 r.)

Załączniki
uchwała XV 92 2016   52.409 KB

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Łubnice (9 sierpnia 2016 r.)

Załączniki
uchwała XV 91 2016   289.918 KB

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9 sierpnia 2016 r.)

Załączniki
uchwała XV 90 2016   214.458 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 20156 (9 sierpnia 2016 r.)

Załączniki
uchwała XV 89 2016   919.764 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2016 - 2028 (9 sierpnia 2016 r.)

Załączniki
uchwała XV 88 2016   33.429 KB
załącznik nr 1 do uchwały   667.970 KB
załącznik nr 2 do uchwały\   134.681 KB
załącznik nr 3 do uchwały   753.089 KB

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (13 lipca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIV 87 2016   406.959 KB

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice (13 lipca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIV 86 2016   46.539 KB

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Łubnice (13 lipca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIV 85 2016   310.095 KB

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie gminy Łubnice (13 lipca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIV 84 2016   43.647 KB

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (13 lipca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIV 83 2016   80.768 KB

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (13 lipca 2016 r.)

Załączniki
uchwała XIV 82 2016   222.577 KB