w sprawie opinni o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łubnice

Załączniki
uchwała IV/328/2016   91.822 KB

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Łubnice na 2017 rok

Załączniki
uchwała IV/327/2016   55.426 KB

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubnice(14 grudnia 2016r.)

Załączniki
uchwała IV/326/2016   165.664 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2016 (30 listopada 2016 r.)

Załączniki
uchwała XX 106 2016   592.646 KB

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczany do sektora finansów publicznych (16 listopada 2016r.)

Załączniki
uchwała XIX 105 2016   138.764 KB

w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017rok" (16 listopada 2016r.)

Załączniki
uchwała XIX 104 2016   43.159 KB
załącznik do uchwały   732.726 KB

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości (16 listopada 2016r.)

Załączniki
uchwała XIX 103 2016   371.124 KB
Uchwała wersja do druku   312.040 KB

w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ( 16 listopada 2016r.)

Załączniki
uchwała XIX 102 2016   262.173 KB

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (16 listopada 2016r.)

Załączniki
uchwała XIX 101 2016   79.181 KB

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2017 (16 listopada 2016r.)

Załączniki
uchwała XIX 100 2016   35.657 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2016 (20 października 2016 r.)

Załączniki
uchwała XVIII 99 2016   753.319 KB

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2016 (20 października 2016 r.)

Załączniki
uchwała XVIII 98 2016   38.769 KB