w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2017 (24.03.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXIV/123/2017   2.973 MB

w sprawie dostosowania publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Łubnice (24.03.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXIV/122/2017   493.942 KB

w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łubnice (24.03.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXIV/121/2017   671.354 KB

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach (24.03.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXIV/120/2017   1.095 MB

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice 2 2017 roku (24.03.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXIV/119/2017   651.914 KB

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach (17.02.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXIII/118/2017   890.542 KB

w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Łubnice (17.02.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXIII/117/2017   968.110 KB

w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Łubnice (10 luty 2017r.)

Załączniki
Uchwała IV/42/2017   1.097 MB

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2017 (30 stycznia 2017r.)

obrazek

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2027 (30 stycznia 2017r.)

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2017r. (30 stycznia 2017r.)

Załączniki
Uchwała XXII 114 2017   870.647 KB

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania (30 stycznia 2017r.)

Załączniki
Uchwała XXII 113 2017   724.142 KB

w sprawie uchwalenia Gminnego Prgramu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (30 stycznia 2017r.)

Załączniki
Uchwała XXII 112 2017   1.060 MB

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Aloholowych na rok 2017 (30 stycznia 2017r.)

Załączniki
Uchwała XXII 111 2017   919.496 KB