w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 r. (30.06.2017 r.)

Załączniki
Uchwała XXVI/132/2017   3.076 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (30.06.2017 r.)

Załączniki
Uchwała XXVI/131/2017   6.065 MB

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid . 318/3, 318/4, 319 - obręb Łubnice (30.06.2017 r.)

Załączniki
Uchwała XXVI/130/2017   416.369 KB
Załącznik do Uchwały XXVI/130/2017   840.202 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2017 r. (12.06.2017 r.)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (12.09.2017 r.)

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.(12.06.2017 r.)

Załączniki
Uchwała XXV/127/2017   202.239 KB

w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r.(12.06.2017r.)

Załączniki
Uchwała XXV/126/2017   152.916 KB

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łubnice za 2016 r.(12.06.20147 r.)

Załączniki
Uchwała XXV/125/2017   707.300 KB

w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za 2016 r.(12.06.2016 r.)

Załączniki
Uchwała XXV/124/2017   155.004 KB
Załącznik do uchwały   971.737 KB