w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (05.09.2017 r.)

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/139/2017   223.195 KB

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (05.09.2017 r.)

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/138/2017   433.439 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacji z przyłączami Wójcin ul. Wieluńska (05.09.2017 r.)

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/137/2017   221.570 KB

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2017 (05.09.2017 r.)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2017-2025 (05.09.2017 r.)

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/135/2017   8.803 MB

w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie gminy Łubnice (28.07.2017 r.)

Załączniki
Uchwała XXVII/134/2017   189.617 KB

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o. z siedzibą w Kaliszu (28.07.2017 r.)

Załączniki
Uchwała XXVII/133/2017   147.942 KB