Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji znak: 6220.1.2018o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   40.767 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 20.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy oraz zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   248.976 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   179.042 KB

Uzupełnienie nr 2 do raportu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Uzupełnienie   924.137 KB

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.05.2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

Załączniki
Obwieszczenie   316.479 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 30.04.2018 r. dotyczące w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   415.971 KB
Uzupełnienie   1.280 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu uzupełnienia raportu oraz nowego terminu rozpatrzenia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   361.936 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   282.992 KB
Raport   3.390 MB
Raport   851.234 KB
Raport   2.672 MB
Raport   3.011 MB
Raport   2.709 MB
Raport   2.791 MB
Raport   2.935 MB
Raport   3.580 MB
Raport   3.804 MB
Raport   3.764 MB
Raport   6.817 MB
Raport   1.221 MB
Raport   5.498 MB
Raport   3.260 MB
Raport   1.596 MB
Raport   1.028 MB
Raport   4.801 MB
Raport   1.580 MB
Raport   2.013 MB
Raport   4.520 MB
Raport   8.559 MB
Raport   7.425 MB
Raport   7.102 MB
Raport   2.498 MB
Raport   3.844 MB
Raport   6.235 MB
Raport   5.829 MB
Raport   4.663 MB
Raport   5.158 MB
Raport   4.989 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 26.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   314.804 KB

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 15.01.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem.

Załączniki
Obwieszczenie   71.601 KB