główna zawartość
artykuł nr 16

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łubnice

Załączniki:
Projekt Uchwały 175 KB
artykuł nr 17

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2003 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzietrzkowice

Załączniki:
Projekt Uchwały 177 KB
artykuł nr 18

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2019 r.

artykuł nr 19

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2019

Załączniki:
Projekt Uchwały 203 KB
artykuł nr 20

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Załączniki:
Projekt Uchwały 214 KB