główna zawartość
artykuł nr 1

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubnice na rok 2020

artykuł nr 2

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łubnice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

artykuł nr 4

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020