Zarządzenie nr 59/2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy

Zarządzenie nr 58/2018

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie Nr. 56/2018 Wójta Gminy Łubnice

Zarządzenie Nr. 56/2018 Wójta Gminy Łubnice

Zarządzenie Nr. 54/2018 Wójta Gminy Łubnice

Zarządzenie Nr. 54/2018 Wójta Gminy Łubnice

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE 1/2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 stycznia 2016 r., Pani Agnieszki Stradomskiej, reprezentującej Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, z/s ul. Grunwaldzka 9A/2, 63-500 Ostrzeszów, działającej na podstawie pełnomo...

Informacja Wójta Gminy Łubnice w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych,którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku.

Załączniki
Załącznik   214.924 KB

Informacja Wójta Gminy Łubnice, który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

Załączniki
załącznik Nr 1   194.123 KB
załącznik Nr 2   84.412 KB

Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł , oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.

Załączniki
Załącznik   76.407 KB
Załącznik   175.517 KB

Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł , oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.

Załączniki
Załącznik   31.000 KB
Załącznik   72.000 KB

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Armii...

Wójt Gminy Łubnice Ogłasza ponowny konkurs na stanowisko DYREKTORA Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   329.470 KB

Zarządzenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie

Załączniki
Załącznik   323.436 KB

Ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wójcinie

Załączniki
Załącznik   40.330 KB

Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej...

Informacja Wójta GMiny Łubnice który podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielił ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożył spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł , oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku.

Rozstrzygniecię konkursu ofert na realizację zadać...

Rozstrzygniecię konkursu ofert na realizację zadać publicznych w zakresie: upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w gminie w 2010 roku.

Wójt Gminy Łubnice ogłasza przetarg otwarty(licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 200, nr rej. KPC 6346, rok produkcji 1988 stanowiącego własność komunalną gminy będącego na stanie OSP Dzietrzkowice.

Wójt Gminy Łubnice ogłasza przetarg otwarty(licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR 200, nr rej. KPC 6346, rok produkcji 1988 stanowiącego własność komunalną gminy będącego na stanie OSP Dzietrzkowice.

Załączniki
OGŁOSZENIE   39.500 KB

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego jest licytacja ceny sprzedaży działki stanowiącej mienie komunalne Gminy Łubnice położonej w obrębie wsi Wójcin - działka Nr 2512 o pow.0,0700 ha, KW Nr 15578.

Spółdzielnia Pracy Krawców "PIONIER" w...

Spółdzielnia Pracy Krawców "PIONIER" w likwidacji - przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Łubnice

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu...

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach i Dyrektora Zespołu Szkół w Dzietrzkowicach