Harmonogram wiejskich zebrań wyborczych zwołanych dla...

Harmonogram wiejskich zebrań wyborczych zwołanych dla przeprowadzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łubnice

Zarządzenie Nr. 56/2018 Wójta Gminy Łubnice

Zarządzenie Nr. 56/2018 Wójta Gminy Łubnice

Zarządzenie Nr. 54/2018 Wójta Gminy Łubnice

Zarządzenie Nr. 54/2018 Wójta Gminy Łubnice

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUBNICE 1/2016

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 stycznia 2016 r., Pani Agnieszki Stradomskiej, reprezentującej Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji, z/s ul. Grunwaldzka 9A/2, 63-500 Ostrzeszów, działającej na podstawie pełnomo...