Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji znak: 6220.1.2018o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   40.767 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 20.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy oraz zakończenia kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   248.976 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   179.042 KB

Uzupełnienie nr 2 do raportu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Uzupełnienie   924.137 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 30.04.2018 r. dotyczące w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   415.971 KB
Uzupełnienie   1.280 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu uzupełnienia raportu oraz nowego terminu rozpatrzenia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   361.936 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 09.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (chlewnia z obsadą 325,92 DJP), trzech zamkniętych zbiorników na gnojowicę o pojemności po 668m3 wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych na działkach nr ewid. 393/4 i 394/1(obręb Dzietrzkowice) położonych w miejscowości Dzietrzkowice, gm. Łubnice. Planowane przedsięwzięcie stanowi rozbudowę istniejącego gospodarstwa zajmującego się chowem trzody chlewnej do obsady 485,92 DJP na działkach nr ewid. 392/8, 393/3, 393/4, 394/1 obręb Dzietrzkowice.

Załączniki
Obwieszczenie   282.992 KB
Raport   3.390 MB
Raport   851.234 KB
Raport   2.672 MB
Raport   3.011 MB
Raport   2.709 MB
Raport   2.791 MB
Raport   2.498 MB
Raport   2.935 MB
Raport   3.580 MB
Raport   3.804 MB
Raport   3.764 MB
Raport   6.817 MB
Raport   1.221 MB
Raport   5.498 MB
Raport   3.260 MB
Raport   1.596 MB
Raport   1.028 MB
Raport   4.801 MB
Raport   1.580 MB
Raport   2.013 MB
Raport   4.520 MB
Raport   3.844 MB
Raport   6.235 MB
Raport   8.559 MB
Raport   5.829 MB
Raport   4.663 MB
Raport   5.158 MB
Raport   4.989 MB
Raport   7.425 MB
Raport   7.102 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 26.02.2018 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   314.804 KB

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia 24.11.2017 r.

Załączniki
Obwieszczenie   233.505 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.09.2017 r.o wydaniu decyzji znak: 6220.1.17.2016-17 zmieniającej decyzję znak: 6220.1.2016 z dnia 15.04.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice - Kolonia Dzietrzkowice - Wójcin.

Załączniki
Obwieszczenie   192.934 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 29.08.2017 r.o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 6220.1.2016 z dnia 15.04.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice - Kolonia Dzietrzkowice - Wójcin.

Załączniki
Obwieszczenie   254.319 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wydania decyzji znak: 6220.2.2016-17 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   152.329 KB

Zawiadomienie Wójta Gminy z dnia 17.07.2017 r. o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 14.07.2017 r. wnioskodawcy Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 6220.1.2016 z dnia 15.04.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice - Kolonia Dzietrzkowice - Wójcin.

Załączniki
Zawiadomienie   42.261 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 6220.1.2016 z dnia 15.04.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4726 E Dzietrzkowice - Kolonia Dzietrzkowice - Wójcin.

Załączniki
Obwieszczenie   42.577 KB

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 24.05.2017 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Zawiadomienie   286.535 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 24.05.2017 r.

Załączniki
Obwieszczenie   175.749 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 24.05.2017 r.

Załączniki
Obwieszczenie   120.018 KB

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 17.04.2017 r. w sprawie wystąpienia o opinię oraz wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Zawiadomienie   340.014 KB

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Zawiadomienie   327.249 KB
Uzupełnienie   969.552 KB
Załącznik   3.670 MB
Załącznik   450.908 KB
Załącznik   140.804 KB
Załącznik   120.056 KB
Załącznik   122.637 KB
Załącznik   189.629 KB
Załącznik   177.932 KB
Załącznik   175.475 KB
Załącznik   161.392 KB
Załącznik   288.596 KB
Załącznik   186.907 KB
Załącznik   7.625 MB
Załącznik   1.165 MB
Załącznik   3.294 MB

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Zawiadomienie   317.144 KB
ujednolicony raport   3.397 MB
Załącznik   728.520 KB
Załącznik   1.539 MB
Załącznik   4.277 MB
załącznik   205.824 KB
Załącznik   410.945 KB
Załącznik   1.233 MB
Załącznik   8.581 MB
Załącznik   168.316 KB
Załącznik   169.741 KB
Załącznik   189.363 KB
Załącznik   177.966 KB
Załącznik   201.042 KB
Załącznik   288.435 KB
Załącznik   187.001 KB
Załącznik   7.620 MB
Załącznik   1.163 MB
Załącznik   3.770 MB
Załącznik   186.361 KB
Załącznik   181.192 KB
Załącznik   416.108 KB
Załącznik   185.217 KB
Załącznik   180.981 KB
Załącznik   3.670 MB

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.12.2016 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Zawiadomienie   316.943 KB
Uzupełnienie   213.879 KB
Załącznik   40.738 KB
Załącznik   322.750 KB
Załącznik   1.052 MB
Załącznik   756.490 KB
Załącznik   212.060 KB
Załącznik   1.233 MB
Załącznik   412.351 KB
Załącznik   1.542 MB
Załącznik   9.293 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 14.09.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   558.906 KB
uzupełnienie   799.414 KB
załącznik 1   186.361 KB
załącznik 2   181.192 KB
załącznik 3   416.108 KB
załącznik 4   185.217 KB
załącznik 5   180.981 KB
załącznik 6   3.670 MB
załącznik 7   168.316 KB
załącznik 8   169.847 KB
załącznik 9   189.371 KB
załącznik 10   172.128 KB
załącznik 11   161.730 KB
załącznik 12   308.733 KB
załącznik 13   182.599 KB
załącznik 14   6.999 MB
załącznik 15   1.164 MB
załącznik 16   3.402 MB
załącznik 17   140.804 KB
załącznik 18   408.570 KB
załącznik 20   563.441 KB
załącznik 21   27.140 KB
załącznik 22   1.054 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 16.05.2016 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Załączniki
Obwieszczenie   55.197 KB
Raport   2.991 MB

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice 11.06.2014r.

Wójt Gminy Łubnice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 11 czerwca, na wniosek firmy „JMM” – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni 32-700, ul. Sądecka 27C wydana została decyzja znak: 6220.2.2012-13-14 dla przedsięwzię...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice

Wójt Gminy Łubnice działając na podstawie art 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm,), zawiadamia, że w dniu 10 lipca 2012r. wpłynął wniosek Pana Jana Mączka reprezentującego Firmę JMM Sp. z o.o. ul. Sądecka 27C, 32-700 Bochnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania...