główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o refundacji środków

W dniu 23 czerwca 2008 roku została przekazana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego łączna kwota 446.048,07 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

artykuł nr 2

Zakończenie realizacji zadania "Budowa stacji...

Dnia 30 kwietnia 2008 roku nastąpiło zakończenie prac budowlanych związanych z realizacją zadania pn. ?Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach?.

artykuł nr 3

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Łubnicach

Dnia 30 stycznia 2008 roku zakończyła się dokonywana przez Instytucję Pośredniczącą weryfikacja formalna, merytoryczna oraz finansowa wniosków o płatność złożonych przez Gminę Łubnice w ramach projektu "Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach".

artykuł nr 4

Zakończono część prac.

Zakończono część prac.

 

18 grudnia 2007 roku zakończono częściowo rzeczową realizację projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach”. Przedmiotem odbioru częściowego był budynek technologiczny – stan surowy, fundament pod zbiornik wyrównawczy oraz instalacje zewnętrzne stanowiące element technologii uzdatniania wody.

 

Dnia 28 grudnia 2007 roku Gmina Łubnice przesłała do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wniosek o płatność za okres od 13 września 2007 roku do 21 grudnia 2007 roku, obejmujący wydatki na łączną kwotę: 228.380,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 171.284,93 zł oraz 22.838,00 zł z Budżetu Państwa.

artykuł nr 5

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie