Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r.

Załączniki
Sprawozdanie za 2012r.   263.992 KB