główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r.

Załączniki:
Sprawozdanie za 2012r. 264 KB