główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa...

Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

artykuł nr 2

Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa...

Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 3

Wykonanie usługi bankowej ? udzielenie i obsługa...

Wykonanie usługi bankowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego w wysokości 1 350 000,00 PLN - Ogłoszenie o zamówieniu